Vol 6, No 2 (2015)

February-2015: Research and Review Articles

Research & Review Articles

Table of Contents

Mathematical Section

Nirmala Dhasmana*
pdf
P. Poongodi*, S. Anitha
pdf
P. S. Balaram, P. S. S. R. Sujatha*
pdf
K. Manjula*, T. Vasanthi
pdf
Ritika *, Savita Rathee
pdf
Pradeep Kumar Singh*, J. K. Srivastava
pdf
*Dhanis Arul Mary A, Arockiarani I
pdf
T. Shyla Isac Mary
pdf
M. Reni Sagayaraj*, P. Manoharan, A. George Maria Selvam, S. Anand Gnana Selvam
pdf
P. Yordsorn*
pdf
D. Malathi*, S. Muthulakshmi
pdf
M. Reni Sagayaraj*, D. Moganraj
pdf
S. S. Sandhya*, S. Somasundaram
pdf
Anjaly Kishore, M. S. Sunitha
pdf
M. S. Mahesh*, P. Namasivayam
pdf
K. Gunasekaran, N. Mohana*
pdf
D. S. T. Ramesh, K. Sunitha*
pdf
Manoj Ughade*, R. D. Daheriya
pdf
P. Kanakadurga Devi*, V. G. Naidu, G. Viswanath Reddy
pdf
D. P. Shukla*
pdf

Science Section

Rathod. V. P*, Anita Tuljappa
pdf
G. Srividya*, U. Rajeswara Rao, D. R. V. Prasada Rao
pdf
Dr. Anuj Kumar Jhankal, Manoj Kumar*
pdf
M. Shravani*, B. Krishna Reddy
pdf
Shivram Sharma*, V. H. Badshah, Vandana Gupta
pdf
P. Aparna*, J. V. R. Murthy, G. Nagaraju
pdf
Siddangouda A.*
pdf
N. Rajeswari*, K. Indrani
pdf
Geetha. T, Karthika. K*
pdf
Sahidul Islam*
pdf