Vol 5, No 7 (2014)

July-2014: Research and Review Articles

Research & Review Articles

Table of Contents

Mathematical Section

R. B. Gnanajothi, R. Ezhil Mary*
PDF
Shalini Singh*
PDF
Manash Jyoti Borah*
PDF
M. H. Farag*, W. A. Hashem, H. H. Saleh
PDF
Ramesh Kumar Muthumalai*, G. Uthra
PDF
Alanur Hussain Laskar, Samira Behera*
PDF
Ramesh Kumar N, Vijaya Kumar K*
PDF
Thokchom Chhatrajit Singh*, Yumnam Rohen Singh
PDF
Tariq S. Abdul-Razaq, Ali A. Al-Maliky*
PDF
K. Hari Kumar*
PDF
P. Sundarayya, CH. Pragathi*
PDF
R. C. Sahu*, R. N. Patra, B. K. Nayak, B. Behera
PDF
Mobin Ahmad*, Archana Srivastava**, Amit Prakash***
PDF
Huda, A. Rasheed*, Najam A. Aleawy Al-Gazi
PDF
R. Muthuraj*, M. Sridharan
PDF
Jehad R. Kider*
PDF
K. C. Sharma, Jitendra Singh*
PDF
Ujwal Medhi*
PDF
H. Khosravi*, P. Jafari
PDF
H. Khosravi*
PDF
O. E. Emam*, Amany Abdo, N. F. Rizkalla
PDF
A. Venkatesh*, S. Elango
PDF
N. Meenakumari*, J. Muthu Erulappan
PDF
Sameer Qasim Hasan*, Dalia Raad Abd
PDF
S. S. Sandhya*, S. Somasundaram
PDF
Mundher Salman Jumaigh Al-Lamy*
pdf
Amar Pandey*, Manoj Kumar Singh, S. S. Bedi
pdf
Siva Krishna, Venu goplam, Vijaya Kumar*
pdf
M. L. L. Phanikanth, Venu goplam, Vijaya Kumar*
pdf
Budeppa Neelakantharaya*, Venkat raman, Vijaya Kumar
pdf
S. M. Subhani*
pdf
Ravinder Kumar*
pdf

Science Section

*V. Ananthaswamy, P. Anusuya,, R. Eswaran, L. Rajendran
PDF
V. Suresh Babu*, U. Rajeswara Rao, D. R. V. Prasada Rao
PDF
B. Haritha*, R. Bhuvana Vijaya, D. R. V. Prasada Rao
pdf
Chalgiri Rajshekhar*, Venkata Raman, Vijaya Kumar
pdf
Pairote Yiarayong*, Phakakorn Panpho
pdf
Ch. V. Ramana Murthy, K. Rama Krishnaiah*
pdf
 
pdf