Vol 4, No 10 (2013)

October-2013: Research and Review articles

Research & Review Articles

Table of Contents

Mathematical Section

Kishor D. Kucche*, M. B. Dhakne
PDF
Werner Hürlimann*
PDF
I. Arockiarani, D. Sasikala*
PDF
Yogita R Sharma*
PDF
N V Nagendram*, T V Pradeep Kumar, Y Venkateswara Reddy
PDF
V. B. V. N. Prasad*, J. Venkateswara Rao
PDF
K. Indirani, G. Sindhu*
PDF
S. K. Tiwari*, R. P. Dubey, A. K. Dubey
PDF
C. Ramkumar*, R. Ravanan, S. Narayanamoorthy**
PDF
Raad N. Butris*, Ghada Shuker Jameel
PDF
Salah Gazi Shareef*
PDF
Salah Uddin*, Intazar Husain
PDF
S. K. Tiwari*, R. P. Dubey**
PDF
M. Chandramouleeswaran*, S. P. Nirmala Devi**
PDF
K. Kavitha*, K. Thirusangu
PDF
G. Mahadevan*, M. Lavanya, Selvam Avadayappan, T. Subramanian
PDF
S. Uma Maheswari*
PDF
*Y. Palaniappan, V. Senthilkumaran
PDF
I. Arockiarani*, I. R. Sumathi*, J. Martina Jency**
PDF
Y. Palaniappan*, V. Senthilkumaran
PDF
P. Rajarajeswari, N. Uma*
PDF
A. Aghili*, H. Zeinali
PDF
V. L. Stella Arputha Mary*, S. Navaneetha Krishnanan, A. Nagarajan
PDF
M. Ramana Reddy*, V. Dharmaiah
PDF
K. Usha, S. Kalaiarasi*, R. Ramanarayanan
PDF
G. Britto Antony Xavier*, S. U. Vasantha Kumar, B. Govindan
PDF
A. S. Saluja, Pankaj Kumar Jhade*, Devkrishna Magarde
PDF

Compuer Science & Engineering Section

Arijit Choudhury, Oyndabee Banerjee, Souvik Sarkar, Saptarshi Naskar*, Samar Sen Sarma
PDF
M. A. Maaty, F. A. Farahat*
PDF
D. S. Rao*, Kiran Kumar Jembula, Titu Singh Arora, Vishal Chandel, Chetan Kumar Sule
PDF
Sadhana Tiwari, Anil Khandekar, D. S. Rao*, Neha Raja Panwar, Kiran Kumar Jembula
PDF

Science Section

M.P. Chaudhary*
PDF
P. Sreenivasa Rao, D. R. V. Prasada Rao*
PDF
U. S. Rajput, Surendra Kumar*
PDF
Disu Akeem B.*, Ajibola Saheed O.
PDF
P. Manimozhi, L. Rajendran*
PDF
S. N. Gaikwad*, Anuradha. V. Javaji
PDF
E. Geetha, R. Muthucumaraswamy*
PDF
Gaurav Mishra, Ravindra Kumar*, K. K. Singh
PDF
Samia S. Elazab, Zeinab M. Ismail*
PDF
T. Linga Raju*, P. Muralidhar
PDF