Vol 4, No 8 (2013)

August-2013: Research and Review articles

Research & Review Articles

Table of Contents

Mathematical Section

V. G. Gupta, Kapil Pal*
PDF
Madhu Mohan Reddy P*, Suresh Babu C, Purusotham S, Sundara Murthy M
PDF
Akash Singhal*
PDF
A. Anis Fathima*
PDF
Werner Hürlimann*
PDF
Rachel Kezia M, Appa Rao B V*
PDF
M. Jeyaraman, S. Vijayalakshmi*, O. Ravi
PDF
Satish Talreja*, M. M. Sharma
PDF
Adhav, K.S.*, Pawade, I.D., Bansod, A.S.
PDF
Didar A. Ali*
PDF
K. Mariappa*, S. Sekar Sekar
PDF
I. Elbatal*
PDF
Hamidreza Mofidi*, Behzad Ghanbari, Mehdi Gholami Porshokouhi
PDF
S. Krishnamoorthy, R. Subash*
PDF
A. Kalaichelvi#, Shruthi Gopal*
PDF
Mukti Gangopadhyay*, A. P. Baisnab, Mantu Saha
PDF
Partha Pratim Dey, Surapati Pramanik*, Bibhas C. Giri
PDF
Surapati Pramanik*, Tapan Kumar Roy
PDF
T. Tharmaraj*, P. B. Sarasija
PDF
M. Jeyaraman, J. Rajalakshmi*, O. Ravi
PDF
S. Muthulakshmi, B. Geetha Gnana Selvi*
PDF
Arturo GARCÍA-SANTILLÁN*, Milka ESCALERA-CHÁVEZ, Francisco VENEGAS-MARTÍNEZ
PDF
S. Parvathi1*, S. Srinivasaraghavan, R. Ramanarayanan
PDF
S. Krishnamoorthy*, R. Raja**
PDF
Suvarna. K*, Chennakesavulu. K**
PDF
Neha Mathur, Pankaj Mathur*
PDF
Mriganka S. Dutta*
PDF
Y. S.Kalyan Chakravarthy*, K Suvarna
PDF
Naseer Ahmad Gilani*, T. A. Chishti
PDF
Sandeep Kumar Tiwari*, Uttam Upadhyay**
PDF
N V Nagendram*
PDF
A. karthika*, I. Arockiarani
PDF
D. P. Shukla*
PDF
Eman Samir Bhaya, Asmaa Raheem Hadi*
PDF

Science Section

S. Navaneeswara Reddy, G. Viswanatha Reddy, M. V. Subba Reddy*
PDF
Neelam Kumari*
PDF
V. G. Mete*, Ku. V. M. Umarkar, V. B. Raut, A. M. Pund
PDF
B. Jyothi*, P. Koteswara Rao
PDF
C. Sulochana*, Manjula. S.H
PDF
Sooraj Pal Singh*
PDF