Vol 6, No 4 (2015)

April-2015: Research and Review Articles

Research & Review Articles

Table of Contents

Mathematical Section

VED PRAKASH PANDEY*, ARVIND GUPTA, P. L. SANODIYA
pdf
VINOBA. V, INDHUMATHI. A*
pdf
A. H. ANSARI*
pdf
SHIGEHALLI V. S, CHIDANAND. A. MASARGUPPI*
pdf
ANIL KUMAR SHARMA*, MEENAKSHI YADAV**
pdf
Dr. N V NAGENDRAM*
pdf
JYOTI SHAKTAWAT*, ASHOK SINGH SHEKHAWAT**
pdf
S. MARAGATHASUNDARI*, K. KARTHIKEYAN
pdf
KUNJAN SHAH*, TWINKLE SINGH
pdf
R. BHUVANA VIJAYA, K. MARUTHI PRASAD, C. UMADEVI*
pdf
SHAHIDA. A.T*, M.S. SUNITHA
pdf
RAVI K, PAULINE MARY HELEN M, ANITHA *
pdf
JATINDER PAL SINGH*, NEHA ISHESH THAKUR
pdf
PRASUNA DEVI PALAGUMMI S*, R. ARUNDHADHI
pdf
S R SWAMY*
pdf
PAVITHRA CELESTE R*, M. S SUNITHA
pdf
S. A. EL-SHEHAWY*
pdf
SARITHA. G. P*, FUAD. S. AL SARARI, S. LATHA
pdf
G. VENKATA SUBBAIAH, Dr. V. VASU*
pdf
A. VIJAYAN, T. NAGARAJAN*, G. EDWIN
pdf
P. L. SANODIA, ARVIND GUPTA, AMIT KUMAR PANDEY*, MANOJ UGHADE
pdf
A. BALASUBRAMANIAN*, K. L. MURUGANANTHA PRASAD, K. ARJUNAN
pdf
V. JHANSI RANI, SARADA KESIRAJU*
pdf
K. ARJUNAN*, C. SUBRAMANI
pdf

Science Section

R. KANNAN*, K. CHANDRASEKAR
pdf
CH. CHANDRASEKHAR, D. R. V. PRASADA RAO*
pdf
M. P. CHAUDHARY*, SALAH UDDIN
pdf
PRASUNA DEVI PALAGUMMI S*, R. ARUNDHADHI
pdf
RAMA. E*, SREE LAKSHMI. T, KUMANAN. R, ANIL KUMAR REDDY
pdf
S. MANJUNATH*, SREELAKSHMI D.
pdf
MAMTA GOYAL, SUNITA CHOUDHARY*
pdf
P. JAYACHITRA*, A. JAMES ALBERT
pdf
V. P. RATHOD, D. SANJEEVKUMAR*
pdf