Vol 4, No 11 (2014)

November-2014: Research and Review Articles

Research & Review Articles

Table of Contents

Mathematical Section

D. Ezhilmaran, S. Sudharsan*
pdf
Tusharkanta Das*
pdf
Rahul Tiwari*, D. P. Shukla, Kashi Ram Ahirwar
pdf
Firthous Fatima.S*, Jayalakshmi. S
pdf
Rajesh Shrivastava, Manish Sharma*, Ramakant Bhardwaj
pdf
*Haider J. Ali, **Harith M. Abdul Razzaq Al-Badri
pdf
M. Himaya Jaleela Begum*, S. Jeyalakshmi
pdf
S. Sriram*, R. Govindarajan
pdf
G. Hari Siva Annam*, A. Punitha tharani
pdf
Jituparna Goswami*, Helen K. Saikia
pdf
Jyoti Anand*, Geeta **, S. C. Malik**
pdf
Anita *, M. S. Saroa, Devender Kumar Kamboj
pdf
R. Gowri, G. Jegadeesan*
pdf
S. C. P. Halakatti*, H. G. Haloli
pdf
Chena Ram*, Palu Choudhary
pdf
A. Ramesh*, P. Mohankumar
pdf
A. Vijayan, T. Anitha Baby*
pdf
G. V. Ramana*, K. Swamy, V. Venkata Kumar
pdf
Stella Irene Mary J*, Naga Jothi T
pdf
N. Koteswaramma*, K. Siva Prasad
pdf
A. V. S. N. Murty*, Ch. S. S. N. Murty, M. Bala Prabhakar, P. Satish
pdf
Arvind kumar, Anupama Rastogi*
pdf
A. Vijayan, T. Nagarajan*
pdf
V. K. Agrawal, kamal Wadhwa, Amit Kumar Diwakar*, pankaj Tiwari
pdf

Science Section

E. Rama*
pdf
Mary U*, Arockiaraj PS, James Albert A
pdf
R. C. Sahu*, S. P. Misra
pdf