Vol 5, No 10 (2014)

October-2014: Research and Review Articles

Research & Review Articles

Table of Contents

Mathematical Section

G. Jothilakshmi*
pdf
S. Meena, P. Kavitha*
pdf
K. K. Asogwa*
pdf
Savithiri. D*, Janaki. C
pdf
Naresh Kumar Aggarwal, Mangat Ram*
pdf
Jehad R. Kider*
pdf
S. Balasubramanian*
pdf
S. Somasundaram, S. S. Sandhya*, S. P. Viji
pdf
R. S. Wali*, Prabhavati S. Mandalgeri
pdf
S. Balasubramanian*
pdf
Eman Samir Bhaya, Nor Aida Zuraimi Md Noar, Hussein Ali M.R. Al-Sharifi*
pdf
*Avhale. P.S., Kiwne S.B., Waghmare R.V.
pdf
*Subramanian Bhuvaneswari, Bharathi Ramesh Kumar, Sankar Murugesan
pdf
S. Mohan, S. Sekar
pdf
Sayantan Khamaru*
pdf
Balchand Prajapati*, Rajendra K. Sharma
pdf
A. Uma Maheswari, P. Kumari*
pdf
M. Vigneshwaran*, A. Singaravelan
pdf
Atowar ul Islam*, Bichitra Kalita, Anupam Dutta
pdf
K. P. R. Sastry, G. V. R. Babu, K. K. M. Sarma, P. H. Krishna*
pdf
S. Pethanachi Selvam*, G. Karthika
pdf
Venkatesha *, S. Shashikala
pdf
Rasik M. Patel, Ramakant Bhardwaj*
pdf
J. Antony Rex Rodrigo, P. Mariappan*
pdf
S.R. Bhosale, M. S. Bapat*, S. N. Yadav
pdf
H. El-Zohny*, S. Radwan*, Z. Mohammed*
pdf
S. S. Mathurkar, V. J. Dagwal*, P. A. Gulhane
pdf
N. Saradha*, V. Swaminathan
pdf
S. Padmasekaran, O. Ravi*, S. Srinivasan
pdf
Udai Veer Singh*, Anupma Rastogi*
pdf
V. R. KULLI*
pdf

Science Section

Ch. V. Ramana Murthy IJMA, K. Rama Krishnaiah*
pdf
*K. K. Asogwa, E. A. Ofudje
pdf
A. Neeraja, T. Poornima*, P. Sreenivasulu, N. Bhaskar Reddy
pdf
Bhim Sen Kala*, Madan Singh Rawat, Ashok Kumar
pdf
Mamta Goyal, Annu Banshiwal*
pdf
V. R. Chirde, V. P. Kadam*
pdf
C. Bhagyamma*, A. Mallikarjuna Reddy, R. Bhuvana Vijaya
pdf
E. Hemalatha*, N. Bhaskar Reddy
pdf