Vol 6, No 1 (2015)

January-2015: Research and Review Articles

Research & Review Articles

Table of Contents

Mathematical Section

Stella Irene Mary. J*, Poongothai. K
pdf
G. Vasantha Kannan*
pdf
R. Poovazhaki, O. Ravi*, S. K. Kanchana, I. Rajasekaran
pdf
Werner Hürlimann*
pdf
Harshita Garg*, Ashok Singh Shekhawat**
pdf
Bhagawati Prasad Joshi*, Pushpendra Singh Kharayat
pdf
Hossein Mehrannia*, Alireza Pakgohar
pdf
A. Kalaiyarasi, N. Meenakumari*, M. Navaneethakrishnan
pdf
R. S. Wali*, Vijaykumari T. Chilakwad
pdf
Eman Ali Hussain, Ghuson Saeid Abed*
pdf
S. C. P. Halakatti*, H. G. Haloli
pdf
V J Kaneria, Meera Meghpara*, R V Viradia
pdf
K V V Seshagiri Rao, P V H S Sai Kumar*
pdf
S. Balasubramanian*, Ch. Chaitanya
pdf
S. S. Sandhya, E. Ebin Raja Merly, B. Shiny*
pdf
V. R. Kulli*
pdf
N. Sujatha*
pdf
S. Sekar*, K. Prabhavathi
pdf
R. B. Gnanajothi, R. EzhilMary*
pdf
Lata Bisht*, Sandhana Shanker**
pdf
S. Narayanamoorthy*, R. Yalini Maheswari, P. Chandru
pdf
Naser Abbasi*, Hamid Mottaghi Golshan
pdf
P. Manoharan*, N. Thillaigovindan, R. Kalyanaraman
pdf
Manisha Jain*
pdf
M. J. S. Shahwan*
pdf
Rituparna Das*
pdf

Compuer Science & Engineering Section

O. E. Emam*, S. E. Salama*, A. M. Youssef*
pdf
O. E. Emam*, M. A. Abd-ElFattah, N. A. Ebeid
pdf

Science Section

Chandaneswar Midya*
pdf
S. Sharief Basha*, E. Kartheek**
pdf
E. E. Ammar*, H. A. Khalifa
pdf
Rathod. V. P, Anita Tuljappa*, Laxmi. B
pdf
Bhim Sen Kala*, M. S. Rawat
pdf