Vol 6, No 5 (2015)

May-2015: Research and Review Articles

Research & Review Articles

Table of Contents

Mathematical Section

RENU TULI*, SUNITA SHARMA
pdf
B. PARDHA SARADHI*, N. RAVI SHANKAR
pdf
C. Y. PONNAPPAN, S. BASHEER AHAMED*, P. SURULINATHAN
pdf
N. KARTHIKEYAN*, N. RAJESH
pdf
LATHA MARTIN*
pdf
MANJARI SRIVASTAVA, PARIJAT SINHA*
pdf
S. UDHAYAKUMAR, A. VENKATESH*, D. R. KIRUBAHARAN
pdf
V. R. KULLI*
pdf
SYEDA TASNEEM FATHIMA*, N. B NADUVINAMANI, H. M. SHIVAKUMAR, B. N. HANUMAGOWDA
pdf
K. RADHA*, A. ROSEMINE*
pdf
B. BASAVANAGOUD*, VEENA R. DESAI
pdf
M. ANNALAKSHMI*, M. CHANDRAMOULEESWARAN**
pdf
PRACHI SRIVASTAVA*
pdf
A. GARAI*, P. MANDAL, T. K. ROY
pdf
S. P. NANDHINI*, M. GEETHA
pdf
AMRAPALI P. WASNIK*
pdf
MANOJ AHLAWAT*, ANIL KUMAR
pdf

Science Section

SULBHA R. SUPLE*, S. D. DEO
pdf
J. V. RAMANA MURTHY, K. JHANSI RANI*, CH. V. RAMANA MURTHY
pdf
S. MUTHAMMAI, N. MEENAL*
pdf
M. RENI SAGAYARAJ*, C. BAZIL WILFRED, S. UDAYABASKARAN, S. ANAND GNANA SELVAM
pdf
MAMTA GOYAL, NAMRATA NARANIYA*
pdf
M. BORAH, SANGEETA BORAH*
pdf
SHALINI JAIN*
pdf

Short Communication

DILEEP S*
pdf