Vol 4, No 12 (2013)

December-2013: Research and Review articles

Research & Review Articles

Table of Contents

Mathematical Section

SK. Ameen Saheb*, N. Ch. Bhatra Charyulu
pdf
G. Sobhalatha, A. Swetha*
pdf
Bijendra Singh, G. P. S Rathore, Priyanka Dubey*, Naval Singh
pdf
S. Pious Missier, P. Anbarasi Rodrigo*
pdf
Salah Gazi Shareef*, Dlovan Haji Omar
pdf
Ashok Singh Shekhawat*, Rakeshwar Purohit, Shiv Shankar Sharma
pdf
K. A. M. Kotb*, S. E. Albendary, Zenab M. Elakkad
pdf
Francis Odundo*, Richard Simwa, Omolo Ongati
pdf
D. Ramya*, M. Selvi, R. Kalaiyarasi
pdf
M. E. Abd El-Monsef, A. S. Salama, M. A. El-Gayar, R. M. Aqeel*
pdf
G. Sindhu*, K. Indirani
pdf
Pradeep Porwal*, V. H. Badshah
pdf
S. K. Tiwari*, R. P. Dubey**
pdf
S. Radhakrishnan*, P. Gajivaradhan
pdf
P. K. Bhatia, Surender Singh*, Vinod Kumar
pdf
M. H. Gulzar*
pdf
Dibyendu Banerjee*, Biswajit Mandal
PDF
A. Punitha tharani, G. Hari Siva Annam*
PDF
M. Regees, C. Jayasekaran*
PDF
A. Pushpalatha, M. Karpagadevi*
PDF
S. Krishnamoorthy*, G. Manikandan**
PDF
R. N. Singh, Giteshwari Pandey*
PDF
I. Arockiarani*, K. Mohana
PDF
*C. Parameswari, *N. Meenakumari
PDF
R. Rajeswari, N. Meena Kumari*, T. Tamizh Chelvam
PDF
M. Umadevi*, K. Arun Prakash, S. Vengataasalam
PDF
K. Bhavani*
PDF
M. S. Anitha, K. L. Muruganantha Prasad, K. Arjunan*
PDF
*B. Ravi Shankar, **Abdul Muneera
PDF
V. G. Gupta, Varun Jerath*
PDF

Science Section

V. Sugunamma, M. Snehalatha*
pdf
Bishwaram Sharma*, Ram Niroj Singh, RupamKr. Gogoi
pdf
Krishna B. Chavaraddi*
pdf
Shalini. M. Patil,*, Dinesh P. A, Vinay C. V
PDF
N. Senapati, B. K. Swain*, R. K. Dhal
PDF
S. P. Singh, B. P. Gupta*
PDF
D. Bose*, U. Basu
PDF
K. Vendabai*, Prof. G. Sarojamma2
PDF
Mohammad Shahzad, Mohammad Raziuddin*
PDF
Sooraj Pal Singh Yadav*
PDF