Vol 3, No 11 (2012)

November-2012: Research and Review articles

Research & Review Articles

Table of Contents

Mathematical Section

Anupama Gupta*
PDF
J. Deepthi*, Prof. D. R. V. Prasada Rao
PDF
Savita Rathee*
PDF
Nawsad Ali*
PDF
Ajaib S. Banyal*
PDF
GULSHAN TANEJA, ROOSEL JAIN*, P. K. BHATIA
PDF
*M. Anandhi, **C. Janaki
PDF
K. Kavitha*, N. G. David
PDF
V. Thiruveni*, M. Chandramouleeswaran** Chandramouleeswaran**
PDF
N. KANDARAJ*, M. Chandramouleeswaran** CHANDRAMOULEESWARAN**
PDF
T. Ganeshkumar*, M. Chandramouleeswaran** Chandramouleeswaran**
PDF
S. C. Malik*, S. K. Chillar
PDF
DR. A. R. SUDAMANI RAMASWAMY, R. SUTHARANI*
PDF
S. Pious Missier, J. Arul Jesti*
PDF
H. M. mohammadinejad, M. H. Moslehi*
PDF
M. Arun Kumar, S. Venkataramana, S. Sreenadh, P. Lakshminarayana*
PDF
E. Sudhakara, S. Sreenadh*, G. Bhaskar Reddy
PDF
A. Sudhakaraiah*, V. Raghava Lakshmi
PDF
Smitha. M.V*, Dr. K. Sivakamasundari
PDF
K. Venkateswara Rao, S. V. Subrahmanyam*
PDF
Mandira Kar*, S. S. Thakur
PDF
Rajesh Shrivastava*, Shashikant Singh Yadav*, R. N. Yadava**
PDF
A. Punitha Tharani, T. Selvi*
PDF
M. THIRUMALAISWAMY, S. SARANYA*
PDF
R. K. Saini*, P. K. Rana, A. Sharma, N. Sharma
PDF
S. C. Malik*, Gitan jali**
PDF
KHAJA MOINUDDIN*, N. GOPAL REDDY, M. VIJAYA KUMAR
PDF
Dr. S. Narayanamoorthy*, S. Maheswari
PDF
Dr. S. Krishnamoorthy, Mrs. G. Bhuvaneswari*
PDF

Science Section

Kordestani, Siamak*, Farzaneh, George, Bagheri, Hadi
PDF
Asha. S. K*
PDF
Mohammad Shahzad*
PDF
Megha Jain*, Pranjali Arondekar, Ashok Ganguly
PDF
RITA CHOUDHURY, PABAN DHAR*
PDF
S. Navaneeswara Reddy, G. Viswanatha Reddy, M. V. Subba Reddy*
PDF
K. Srinivasa Rao*, P. Koteswara Rao
PDF
SUNIL KUMAR SHARMA, VINEET KUMAR SHARMA, N. K. VARSHNEY*
PDF
VIRENDRA PRASAD, MANOJ NAGAICH, N. K. VARSHNEY*
PDF
RITU SINGH, DEBANGANA RAJPUT, N. K. VARSHNEY*
PDF
PAVAN SHARMA, DR. C. B. GUPTA, N. K. VARSHNEY
PDF