Vol 5, No 12 (2014)

December-2014: Research and Review Articles

Research & Review Articles

Table of Contents

Mathematical Section

P. Elumalai*, K. Thirusangu, K. Balasangu
pdf
Laxmi Gayatri, S. Murali Krishna*
pdf
D. Madhusudana Rao, G Srinivasa Rao*
pdf
S. Sekar, K. Mariappa*
pdf
G. Hari Siva Annam*, A. Punitha tharani
pdf
Surashmi Bhattacharyya*, Arun Kumar Baruah
pdf
*R. Subasree, M. Maria Singam
pdf
A. Retbi*, B. El Wahbi
pdf
Shigehalli V. S., Shanmukh Kuchabal
pdf
N. Murugavalli*, A. Pushpalatha
pdf
S. S. Sandhya, S. Somasundaram, S. Anusa*
pdf
K. V. S. Sarma*, I. H. Nagaraja Rao
pdf
Shailesh T. Patel, Vijay C. Makwana*, Vijay P. Soni**
pdf
S. Ravi Narayanan*, R. Raman
pdf
T. Premala*, C. Sekar
pdf
Jyoti Kaushik, Neeru Kashyap*
pdf
Alanur Hussain Laskar, Samira Behera*
pdf
A. Sangeetha Devi*, M. M. Shanmugapriya
pdf

Science Section

V. Ramanjaneyulu, G. Srinivasarao*, G. Ravindra Babu
pdf
V. Ramanjaneyulu, G. Ravindra Babu, G. Srinivasarao*
pdf
L. Mary Louis*
pdf
S. C. Sharma, *R. K. Bairwa
pdf
John Rafael M. Antalan*, Pedrito M. Badua
pdf
S. P. Kandalkar*, Seema Samdurkar
pdf
J. Prathap Kumar*, J. C. Umavathi, Jagtap Sharadkumar
pdf
Abha Tenguria, Rinku Verma*
pdf
Mamta Goyal, Kiran Kumari*
pdf