Vol 3, No 12 (2012)

December-2012: Research and Review articles

Research & Review Articles

Table of Contents

Mathematical Section

N. Palaniappan, R. Devi*, P. S. Veerappan
PDF
I. H. N. RAO, K. V. S. SARMA*
PDF
Parmil Kumar*, Sunny Babber
PDF
Sr. Pauline Mary Helen*, Mrs. Ponnuthai Selvarani, Mrs. Veronica Vijayan, Mrs. Punitha Tharani
PDF
Dharmaiah Gurram*, N. Vedavathi, Charan Kumar Ganteda
PDF
K. A. M. Kotb*, Sayed A. Zaki, Zenab M. Elakkad, S. E. Albendary
PDF
Adel Y. Elmekkawy*, M. M. Ramadan, A. Yousef
PDF
A. Sahaya Sudha*, S. Swapna Shalinetha
PDF
SHALINI SINGH*
PDF
Didar A. Ali*
PDF
J. Antony Rex Rodrigo, A. Hana Selvi Jansi*
PDF
Ramesh Kumar Muthumalai*
PDF
CHENA RAM, GARIMA AGARWAL*
PDF
Dr. K. Bageerathi*
PDF
Hariwan Z. Ibrahim*
PDF
V Nagendram*, Dr. T V Pradeep Kumar, Dr. Y Venkateswara Reddy
PDF
*V. Srinivasa kumar, **T. V. L. Narayana
PDF
SANJIB KUMAR DATTA*, ARUP RATAN DAS, SAMTEN TAMANG3
PDF
K. Karthikeyan*
PDF
S R SWAMY*, ROHAN R, NIRMALA J
PDF
Y. M. Abo Essa*, T. S. Amer, Ibrahim B. Abdul-Moniem
PDF
K. USHA, S. KALAIARASI*, R. RAMANARAYANAN
PDF
R. Lavanya*
PDF
T. Ganeshkumar*, M. Chandramouleeswaran**
PDF
Prakash Chandra*, K. C. Sharma
PDF
P. Padma*, S. Udayakumar, K. Chandrasekhararao
PDF
V. G. Gupta, Nawal Kishor Jangid*
PDF
JYOTI PRAKASH*, SANJAY KUMAR GUPTA
PDF
K. P. R. Sastry, G. A. Naidu, D. Narayana Rao*, R. Venkata Bhaskar
PDF
Vu Van Khuong*
PDF

Science Section

C. Sulochana, Premila Kollur*, G. Sudhaamsh Mohan Reddy
PDF
V. SHANTHOSHINI DEVIHA*, P. RENGARAJAN, Dr. R. JAHIR HUSSAIN
PDF
khayat Moghadam, Saeed, Iranmanesh, Anis, Saghi, Leyla*
PDF
C. SULOCHANA*, MANJULA. B.K
PDF
Sayed A. Zaki*, K. A. M. Kotb, Z. M. Elakkad, S. Elbendary
PDF
C. Midya*
PDF
A. RamaDevi, S. Sreenadh*, V. RameshBabu
PDF
R. MUTHUCUMARASWAMY, K. AMUTHA
PDF