Vol 8, No 10 (2017)

October-2017: Research and Review Articles

Research & Review Articles

Table of Contents

Mathematical Section

MOHD. FAREEDUDDIN*, E. KESHAVA REDDY
PDF
Dr. D. RADHIKA, Dr. S. PIOUS MISSIER, S. JACKSON*
PDF
S. P. KANNIGA DEVI*, K. NAGARAJAN
PDF
VIJAYALAXMI S. SHIGEHALLI, HANUMAGOWDA B N*, RAJANI C B
PDF
M. PARIMALA, R. JEEVITHA*
PDF
R. JAHIR HUSSAIN, S. AMEENA BANU*
PDF
PUNITHA THARANI, DELCIA *
PDF
Dr. A. D. KADAM*
PDF
G. NANAJI RAO, S. SUJATHA KUMARI*
PDF
V. R. KULLI*
PDF
A. MANSHATH, V. BALAJI*, P. SEKAR
PDF
CHANDRALI BAISHYA*
PDF
G. C. RAO, S. S. RAJU*
PDF
SUSHMA DEVI*
PDF
A. K. SHARMA*, K. K. DIXIT
PDF
G. ANUSHA, Dr. N. SRINIVASARAO
PDF
G. C. RAO, S. S. RAJU*
PDF
AMIYA KUMAR BEHERA*, DEBDAS MISHRA, PURNA CHANDRA NAYAK
PDF
S. SAVITHRI*, A. GANGADHARA RAO, L. ACHALA, J. M. PRADEEP
PDF
S. SUDHA, G. M. RAJA*
PDF
S. C. P. HALAKATTI*, ARCHANA HALIJOL
PDF
PIYUSH KUMAR TRIPATHI*
PDF
SHERLY GEORGE*, SHAINI PULICKAKUNNEL
PDF
P. R. SHINDE, D. S. PALIMKAR*
PDF
Dr. RAJESH SHRIVASTAVA1, VIPIN KUMAR SHARMA*
PDF
SAVITA. B.M.*, GOVINDAPPA NAVALAGI, NIRMALA J.
PDF

Science Section

R. UMAMAHESHWAR RAO*, P. NARESH
PDF
K. MADHUSUDHANA*, K. RAMAKRISHNA PRASAD
PDF
OMBIR DAHIYA*, SIKANDER AND RAVINDER KUMAR
PDF
K. KALYANI*, NAIKOTI KISHAN, M. CHENNA KRISHNA REDDY
PDF
K. RAJESHWAR REDDY*, M. CHENNA KRISHNA REDDY
PDF
T. SUVARNA*, Dr. M. RAVINDRA
PDF