Vol 3, No 7 (2012)

July-2012: Research and Review articles

Research & Review Articles

Table of Contents

Mathematical Section

M. Ferdows*, T. Grosan
PDF
P. D. Pansare*, S. P. Chalke, A. G. Choure
PDF
Mrs. Ponnuthai Selvarani, Mrs. Veronica Vijayan, Sr. Pauline Mary Helen. M*
PDF
Ritu Arora*
PDF
Mamoni Dhar*
PDF
Kamran Alam Khan*
PDF
T. Priya*, T. Ramachandran
PDF
Ruchi Mathur*, Deepa Sinha
PDF
Sanjib Kumar Datta*, Sudipta Kumar pal
PDF
P. Padma*, S. Udayakumar
PDF
A. Robert*, S. Pious Missier
PDF
Somashekhara. G, H. G. Nagaraja*
PDF
S. V. Siva Rama Raju*, S. S. V. R. Kumar Addagarla
PDF
Sanjay Gaur*
PDF
Dr. A. KALAICHELVI*, K. JANOFER
PDF
Anupama Gupta*
PDF
V. G. Gupta, Pramod Kumar*
PDF
Ch. Aldarmaa*, L. Khenmedekh, O. Lkhagva
PDF
K. Venkata Siva Reddy*, Prof. K. Suvarna
PDF
K. N. Rajeswari, Rafia Aziz*
PDF
Mohini Kumari*, T. P. M. Pakkala
PDF
K. P. R Sastry, G. A Naidu, Tadesse Bekeshie*, M. A. Rahamatulla
PDF
K. P. R Sastry, G. A Naidu, Tadesse Bekeshie*
PDF
A. Revathi*, R. Thilagavathi
PDF
Rajesh Shrivastava, Rajendra Kumar Dubey, Pankaj Tiwari*
PDF
J. Devaraj, D. Jayalakshmi*
PDF
Mrs. Veronica Vijayan, Mrs. Ponnuthai Selvarani, Sr. Pauline Mary Helen. M*
PDF
Y. Monikarchana*, B. V. Swarnalathamma
PDF
R. V. N. SrinivasaRao*, Dr. J. VenkateswaraRao
PDF
A. A. El-Sherbiny*
PDF
Saurabh Porwal*, Ankit Dixit, Avanish Kumar, S. K. Ghai
PDF
*Prof. Abbas Y. Al-Bayati, **Khalil Kh. Abbo
PDF
V. Srinivasa kumar*
PDF
N. Saveetha*, Dr. S. Chenthur Pandian
PDF
Sanjib Kumar Datta*, Tanmay Biswas, Dilip Chandra Pramanik
PDF
R. Ponraj*, M. Sivakumar, M. Sundaram
PDF
K. Anitha*, A. Pushpalatha
PDF
Rudra Kanta Deka, Ashish Paul*
PDF
Saurabh Porwala, K. K. Dixit, A. L. Pathak, R. Tripathi*
PDF
Azza H. A. Amer*
PDF

Compuer Science & Engineering Section

Ashish Kumar*, S. C. Malik*, M. S. Barak**
PDF

Science Section

Dr. Y. Madhusudhana Reddy*, Prof. D. R. V. Prasada Rao
PDF
Ravindra Kumar*, Gaurav Mishra, A. K. Sharma
PDF
J. C. Umavathi*
PDF
K. Kavita*, K. Ramakrishna Prasad, B. Aruna Kumari
PDF
Ajaib S. Banyal*
PDF
M. Ferdows*
PDF
S. Manjunatha, B. J. Gireesha*, C. S. Bagewadi
PDF
S. N. Gaikwad*, Dhanraj M.
PDF
T.V.S. Raghavendra*, Prof. A. Rama Krishna Rao, V. Vasantha Kumar
PDF