Vol 2, No 12 (2011)

December-2011: Research and Review articles

Research & Review Articles

Table of Contents

Mathematical Section

Girish Dobhal*, Asha Ram Gairola
PDF
B. A. Frasin, B. Srutha Keerthi*, B. Adolf Stephen, A. Gangadharan
PDF
G. Naga Lakshmi, B. Ravi Kumar, A. Chandra Sekhar*
PDF
Marjan Dema*
PDF
Munde A. B., *Dhakne M. B.
PDF
S. Krishnamoorthy, A. Govindarasu*
PDF
D. Senthil Kumar, P. Chandra Kala2*
PDF
Surapati Pramanik*, Pranab Biswas**
PDF
D. Senthilkumar, T. Prasad, M. Kumaresan*
PDF
S. Lourdu Marian1*, M. Paul Loganathan2, A. George Maria Selvam3
PDF
P. Gnanachandra1, P. Thangavelu2*
PDF
Vishal Gupta*, Ramandeep Kaur**
PDF
N. Chandramathi1*, K. Bhuvaneswari2, S. Bharathi3
PDF
Rajesh Shrivastava, Manavi Kohli*
PDF
Salah Uddin1, M. P. Chaudhary2*, Upendra Kumar Pandit3
PDF
Rajesh Shrivastava*, Animesh Gupta*, Dilip Jaiswal**
PDF
1R. G. Balamurugan, 2O. Ravi*, 3J. Sivasakthivel
PDF
S. Narayanamoorthy*
PDF
Bhuvaneswari Balasubramanian1, S. Bharathi2, N. Chandramathi3*
PDF
*G. S. Srivastava, Archna Sharma
PDF
Soni Singh*
PDF
A. L. Pathak, K. K. Dixit, R. Agarwal*
PDF
*C. Sugapriya, **K. Jeyaraman
PDF
*S. R. Bhoyar, A. G. Deshmukh
PDF
Lexter R. Natividad*
PDF
Saurabh Jain, Dr. V. H. Badshah*
PDF
P. Pandiyan, R. M. Palnivel, K. Kannadasan, R. Vinoth*
PDF
Alassane SY*
PDF
U. S. Rajput, Bal Govind Shukla*
PDF
Rajesh Shrivastava*, Animesh Gupta*, S. S. Rajput**
PDF
S. De Sarkar*, Kalishankar Tiwary
PDF
S. Balasubramanian*, M. Lakshmi Sarada
PDF
M. I. Ismailov*
PDF
S. Balasubramanian*, M. Lakshmi Sarada
PDF

Compuer Science & Engineering Section

R. Thandeeswaran, Asha A., N. Jeyanthi*
PDF

Science Section

S. Venu Madava Sarma1*, N. V. Nagendram, T. V. Pradeep kumar
PDF
Dr. V. Sugunamma1*, M. Sneha Latha2, N. Sandeep3
PDF
U. S. Rajput, Surendra Kumar*
PDF
*Brindha G.R, Anand. S
PDF
B. Vishali*, G. Sarojamma, B. Ramana
PDF
Praveen Ailawalia*, Shilpy Budhiraja
PDF
Subramanian, C., Rajivgandhi, R*, R. Vinoth
PDF
V. P. Rathod, Pallavi Kulkarni*
PDF
Asha. S. K*, V. P. Rathod
PDF
U. S. Rajput, *P. K. Sahu
PDF
Ale, T. O.*, Alowolodu, K. E., Babatola, J. O., Olufeagba, B. J.
PDF