Vol 9, No 4 (2018)

April-2018: Research and Review Articles

Research & Review Articles

Table of Contents

Mathematical Section

Dr N V NAGENDRAM
PDF
V. PANDICHELVI*, P. SIVAKAMASUNDARI
PDF
M. BHUVANESWARI*, N. NAGAVENI
PDF
A. VIJAYASANKAR, M. A. GOPALAN, V. KRITHIKA*
PDF
DHAIRYA R. BHATIA*
PDF
BASUDEB MONDAL*, KAJAL DE
PDF
VIJAYABARATHI. S*
PDF
SOMNATH DUTTA*
PDF
STEPHEN JOHN. B*, JOVITVINISHMELMA. G
PDF
SARANYA M*
PDF
RIDDHI JUNG SHAH*
PDF
JIGMI DORJEE BHUTIA*, KALISHANKAR TIWARY
PDF
SHINDE RAMESH GOVINDRAO*, KIWNE S.B.
PDF
Dr. T. GEETHA**, S. USHA*
PDF
MD NAJMUL HODA*
PDF
A. GOVINDARASU, S. SASSICALA
PDF
DHAIRYA R. BHATIA*
PDF
S. MAHALAKSHMI, A. SOLAIRAJU*
PDF
PIYUSH KUMAR TRIPATHI*
PDF
R. MUTHURAJ, M. S. MUTHURAMAN*
PDF
Dr. M. VIJAYA, M. RAJESH*
PDF
MUKUND V. BAPAT*
PDF
MOHD. ARIF*
PDF
KRISHNADHAN SARKAR, KALISHANKAR TIWARY
PDF
S. VIJAYA LAKSHMI*
PDF
C. LOGANATHAN, M. LALITHA*
PDF
JYOTI GUPTA*, M. SHRIVASTAVA
PDF
S. M. SUBHANI, M.VIJAYA KUMAR
PDF
N. R. SANTHI MAHESWARI*
PDF

Science Section

M. SASIKALA, M. SUDHAKAR REDDY, R. BHUVANA VIJAYA
PDF
JYOTI PRAKASH, SHWETA MANAN, PANKAJ KUMAR, KAKA RAM
PDF
L. S. LADKE, R. D. MISHRA*, S. R. GOMKAR
PDF
Dr. D. CHITTI BABU*, Prof. D.R.V. PRASADA RAO
PDF
KHEM CHAND, SAPNA SHARMA*
PDF