Vol 2, No 4 (2011)

April-2011: Research and Review articles

Research & Review Articles

Table of Contents

Articles

K. A. M. Kotb*
PDF
Hamdi M. Genedi*, K. A. M. Kotb
PDF
Mukti Gangopadhyay1, *Mantu Saha2, A. P. Baisnab3
PDF
1O. Ravi*, S. Ganesan
PDF
Salah Uddin*
PDF
*M.P Sumathi Sumathi, N. D. Soner
PDF
S. C. Sharma*, Abha Bansal**
PDF
Sandeep Bhatt, Amit Singh*, R. C. Dimri
PDF
Zeyad Al Zhour*, Mutaz Alsabbgh
PDF
*O. Ravi, Pious Missier, T. Salai Parkunan, A. Pandi
PDF
*P.V. Satya Narayana, D. Ch. Kesavaiah, S. Venkataramana
PDF
Alfaisal A. Hasan¹, Khaled S. Mekheimer², *Shimaa L. Azwz³
PDF
Rajesh Shrivastava*, Jagrati Singhal**, Manoj Sharma***
PDF
*K. P. R. Rao, K. R. K. Rao, V. C. C. Raju
PDF
K.P.R. Sastry, Ch. Srinivasa Rao, *R. Venkata Bhaskar, G.Srirama Murthy, D.Narayana Rao
PDF
Salah Uddin*
PDF
Moustafa El-Shahed, Maryam Al-Yami*
PDF
S. Mujeeb-Uddin*, Sanjeev Rajan
PDF
S. Mujeeb-Uddin*, Anushil Mishra
PDF
*Y. B. Venkatakrishnan, V. Swaminathan
PDF
*Rajesh kumar Mishra, Sanjay Choudhary
PDF
1O. Ravi*, C. M. Santhana, S. Ganesan, J. Antony Rex Rodrigo
PDF
Ch. V. Ramana Murthy, K. Rama Krishnaiah*
PDF
Sayed A. Zaki*, K. A. M. Kotb
PDF
*Ravindra Kumar, **K. K. Singh, **A. K. Sharma
PDF
Ravindra Kumar*, Gaurav Mishra, K. K. Singh
PDF
Ram Babu Mishra, Pankaj Mishra*, Atul Kumar Srivastava, Chandreshwar Thakur
PDF
*Ch. V. Ramana Murthy1, Sayad Parveen2
PDF
S. K. Malhotra1, *S. Shukla2, R. Sen3, N. Verma4
PDF
*A. Ganesh1, G. Balasubramanian2, S. K. Jena3, N. Pradhan4
PDF