Vol 8, No 6 (2017)

June-2017: Research and Review Articles

Research & Review Articles

Table of Contents

Mathematical Section

S. A. EL-SHEHAWY*
PDF
Dr. N. V. NAGENDRAM*
PDF
SRIDEVI. S.*, Dr. V. VINOBA, Dr. S. M. CHITHRA
PDF
Dr. C. SUGAPRIYA*
PDF
SUHAS SHIVAJIRAO PATIL*, U. P. DOLHARE
PDF
S. BHUVANESWARI*, B. RAMESH KUMAR, S. MURUGESAN
PDF
I. Szalay*
PDF
G. VASANTHAKANNAN*, K. INDIRANI
PDF
B. D. KARANDE*, S. S YACHAWAD**
PDF
Dr. S. JEYABHARATHI*
PDF
N. GHRODA*
PDF
S. ZION CHELLA RUTH*, K. VEMBARASI
PDF
C. JAISANKAR, S. ARUNVASAN*
PDF
S. K. YADAV, SURENDRA KUMAR*
PDF
M. SYED IBRAHIM, T. ISWARYA, R. ASHOKAN, L. RAJENDRAN
PDF
KAMAL WADHWA, ASHLEKHA DUBEY*
PDF
V. R. KULLI*
PDF
REKHA BALI, NIVEDITA GUPTA, SWATI MISHRA
PDF
D. K. THAKKAR, N. P. JAMVECHA*
PDF
SABA TARANNUM, B. R. SRINIVASA*
PDF
KAILASH KUMAR*, NEERAJ**, ASHUTOSH AWASTHI***
PDF
KANTI PANDEY*, DEWKI NANDAN TEWARI
PDF
KUMARI JYOTI*, ASHA RANI
PDF

Science Section

K. JHANSI RANI*, CH. V. RAMANA MURTHY
PDF
A.V.S. PRASAD*, Dr. Y. RAGHUNATHA REDDY
PDF
ANOOP KUMAR*, RAJAN ARORA
PDF
C. SULOCHANA, G. N. RAMA KRISHNA*
PDF
B. PRABHAKAR REDDY*
PDF
S. N. GAIKWAD*, ANILKUMAR PUJARI
PDF
T. K. DAS*, A. K. MISHRA, N. SENAPATI
PDF
L. NAGARAJA, M. SUDHAKAR REDDY*, M. SURYANARAYANA REDDY
PDF
V. SRI HARI BABU*, K. JAYARAMI REDDY
PDF
K. MARUTHI PRASAD, R. BHUVANA VIJAYA, C. UMADEVI*
PDF