Vol 8, No 2 (2017)

February-2017: Research and Review Articles

Research & Review Articles

Table of Contents

Mathematical Section

CHANCHAL DUDEJA*, R. K. MALIK
PDF
ASIM KUMAR DAS1*, TAPAN KUMAR ROY
PDF
R. AVUDAINAYAKI, B. SELVAM*, P. P. ULAGANATHAN
PDF
SATYANARAYANA BHAVANARI, SRINIVASULU DEVANABOINA*, SRINIVAS THOTA, PASHAM NARASIMHA SWAMY, MALLIKARJUN BHAVANARI
PDF
B. POTHIRAJ, S. RAJARAM*
PDF
SHIGEHALLI V.S., VIJAYAKUMAR PATIL*
PDF
V. R. KULLI*
PDF
K. RAMALAKSHMI*, K. PALANI
PDF
Dr. N. V. NAGENDRAM*
PDF
(Smt). SUWARNLATHA. N. BANASODE, T. VENKATESH, RAJANI D. KAMBLE*, KARUNA SAMAJE
PDF
G. SANJEEVI*
PDF
HARINA P. WAGHAMORE*, RAJESHWARI S.
PDF
AKLESH PARIYA, VISHNU BAIRAGI*
PDF
Dr. N. V. NAGENDRAM*
PDF
BISRAT MISGANAW GEREMEW*, K. SRINIVASA RAO
PDF
C. PALANICHAMY*
PDF
K. SUBBARAYUDU*
PDF
K. P. R. SASTRY, K. K. M. SARMA, S. LAKSHMANA RAO*
PDF
D. K. THAKKAR, S. M. BADIYANI*
PDF

Science Section

V. P. RATHOD, RAVI. M*
PDF
AKHIL KUMAR*, Prof. D. P SINGH
PDF
N. VIJAYA, K. SREELAKSHMI*, G. SAROJAMMA
PDF
P. VIJAYA LAXMI*, T. WONDEWOSEN KASSAHUN
PDF
Dr. V. SURESH BABU#, Prof. R. SIVA PRASAD#, Prof. K. Rama Krishna Reddy#
PDF
G. MUNI SARALA*, S. V. K. VARMA, B. RAMANA
PDF