Vol 8, No 1 (2017)

January-2017: Research and Review Articles

Research & Review Articles

Table of Contents

Mathematical Section

S. WONGWAI*, N. PARINYUD, C. KHAMPARAT
PDF
HARSHITH S R*, KISHORE P V
PDF
G. SASIKALA*, M. NAVANEETHA KRISHNAN
PDF
T. VENKATESH, SUWARNLATHA N. BANASODE, PRAVEENKUMAR S ARABALLI*
PDF
M. LALITHA*
PDF
YASSER M. ABO ESSA*
PDF
NIDHI MISHRA, U. K. KHEDLEKAR*
PDF
M. JEYACHITRA*, K. BAGEERATHI
PDF
Dr (Smt). S. N. BANASODE, SEEMA B PATIL*, JAYASHREE.S. RADDER
PDF
SUSHMA*, ANIL KUMAR, SANDEEP KUMAR
PDF
GANESH KUMAR SONI*
PDF
S. D. DEO, GOPALKRUSHNA S. PUNWATKAR*, UMESH M. PATIL
PDF
Dr. ASHOK D. K ADAM*
PDF
Dr. S. VASUNDHARA*
PDF

Science Section

C. SULOCHANA, G. N. RAMAKRISHNA*
PDF
B. ALIVENE1*, Dr. M. SREEVANI
PDF
U. S. RAJPUT, NEETU KANAUJIA*
PDF
R. KANNAN, R. KARTHI*
PDF
ANIL SHARMA, ABHAY KUMAR JHA, PRAVEEN KUMAR DADHEECH*
PDF
R BHUVANA VIJAYA, S ABDUL GAFFAR, K VENKATADRI, B MD HIDAYATHULLA KHAN*
PDF
B. BASAVANAGOUD*, SUJATA TIMMANAIKAR
PDF
J. DEEPTHI, D. R. V. PRASADARAO*
PDF
R. N. JAT, PRIYANKA AGRAWAL*
PDF
R. BHUVANA VIJAYA, B. HARITHA, D. R. V. PRASADA RAO
PDF
GEETHA. T*, SANGEETHA. B**, SANGEETHA. B**
PDF