Vol 7, No 12 (2016)

December-2016: Research and Review Articles

Research & Review Articles

Table of Contents

Mathematical Section

Dr B. ANANDH*, S. VASANTHA KUMAR
PDF
DIPIKA SAXENA*, VAIBHAV SAXENA, DEEPAK SINGH
PDF
G. EASWARA PRASAD*, P. SUGANTHI
PDF
U. M. SWAMY, CH. SANTHI SUNDAR RAJ*, R. CHUDAMANI
PDF
H. K. UNDEGAONKAR*, R. N. INGLE
PDF
V. R. KULLI*
PDF
INDRA RAJASINGH, S. TERESA AROCKIAMARY*
PDF
Dr. SK. SAMSUL ALAM*
PDF
P. KALYAN KUMAR*, Dr. SHAHNAZ BATHUL
PDF
B. ANANDH*, S. VASANTHAKUMAR
PDF
DASARI NAGA VIJAY KRISHNA*
PDF
STELLA IRENE MARY J.*, HEMALATHA M.
PDF
AMRO SHALAAN*
PDF
STELLA IRENE MARY J.*, JANARANJANA SRI S
PDF
V. SHANMUGAPRIYA*, K. ARJUNAN
PDF
P. C. GARG, NEELAM SINGLA*, TANVI JINDIA
PDF
M. VIJAYA KUMAR*, PAWER AJAY SINGH
PDF
M. VIJAYA KUMAR*, NATARI RAMESH
PDF
M. VIJAYA KUMAR, SAMA PRAVEEN
PDF
N. SARADHA*, V. SWAMINATHAN
PDF
M. KARPAGADEVI*, A. PUSHPALATHA
PDF
N. SARADHA*, V. SWAMINATHAN
PDF
N. SARADHA*, V. SWAMINATHAN
PDF
HAYTHAM RAZOOKI HASSAN*, NAJAH MKHAIBER MOUSTAFA
PDF
GUJJETI SANDHYA*
PDF

Science Section

L. Y. WANG*, X. T. GONG
PDF
PREMILA KOLLUR*, G. SUDHAAMSH MOHAN REDDY
PDF
L. MEENAKSHI SUNDARAM*, A. NAGARAJAN
PDF