Vol 7, No 4 (2016)

April-2016: Research and Review Articles

Research & Review Articles

Table of Contents

Mathematical Section

SAHEB K. AL-SAIDY, NAGHAM ALI HUSSEN*
PDF
LAMBRINE ATHANASOPOULOU*
PDF
Dr. N. V. NAGENDRAM*
PDF
V. MURUGAN*, U. KARUPPIAH, M. MARUDAI
PDF
S. SYED ALI FATHIMA*
PDF
SHIGEHALLI V. S., SHANMUKH KUCHABAL*
PDF
N. R. SANTHI MAHESWARI, M. SUDHA*
PDF
N. SUDHA*, V. THIRIPURASUNDARI
PDF
B. SRIDEVI*
PDF
SUSHIL KUMAR*
PDF
K. GOHILA*
PDF
E. HELENA*, R. POOVAZHAKI
PDF
S. PADMASHINI*, K. NAGARAJAN
PDF
DHANALAKSHMI K*, AMALORPAVA JERLINE J, BENEDICT MICHAELRAJ L
PDF
N. DEEPA*, R. SRIDEVI
PDF
PRADEEP KUMAR SINGH*, J. K. SRIVASTAVA
PDF
R. POORNIMA*, M. M. SHANMUGAPRIYA
PDF
D. JEYABALAN KENNEDY, S. RAJARAM*, V. VAMITHA
PDF
JEEVAN MALAVATH*
PDF
S. SUBHASHINI*, K. NAGARAJAN
PDF
Dr. THAKUR C. K. RAMAN*
PDF
S. SHANMUGAVADIVOO*, Dr. M. KAMARAJ
PDF
C. ANANTHAVALLI*, K. NAGARAJAN
PDF
ANJU PANWAR*
PDF
Dr. N. V. NAGENDRAM
PDF

Science Section

SANGEETA BARUAH*, M. BORAH
PDF
KALYANI Ch, SREELAKSHMI K, SAROJAMMA G*
PDF
P. LALITHA* IJMA, S. VIJAYA KUMAR VARMA
PDF
B. UMA DEVI*, Dr. R. BHUVANA VIJAYA
PDF
B. KUMARASWAMY ACHARY*, Dr. V. VASU
PDF
V. P. RATHOD*, NAVRANG MANIKRAO, LAXMI DEVINDRAPPA
PDF
U. S. RAJPUT, N. K. GUPTA*
PDF
Dr. K. L. MURUGANANTHA PRASAD*, N. JEMIMA CHRISTABEL
PDF