Vol 6, No 12 (2015)

December-2015: Research and Review Articles

Research & Review Articles

Table of Contents

Mathematical Section

MANORANJAN SINGHA*
PDF
NASEIF J. AL-JAWARI, ABDULRHMAN H. NJEM*
PDF
JEHAD R. KIDER*, AISHA J. HASSAN
PDF
DILEEP SIVARAMAN*
PDF
SAYANTAN KHAMARU*, SAIKAT SINHA
PDF
CHANDRA REKHA MAHANTA, NITIN SARMA*
PDF
D. S. T. RAMESH, A. SUBRAMANIAN, K. SUNITHA*
PDF
V. R. KULLI*
PDF
MANASH JYOTI BORAH*
PDF
P. VIJAYA KUMAR*, P. P. ULAGANATHAN, K. THIRUSANGU
PDF
JAHIR HUSSAIN R, KANZUL FATIMA K S*
PDF
M. VIGNESHWARAN, K. BABY*
PDF
MANOJ AHLAWAT*, ANIL KUMAR**
PDF
GEETA MODI, PRIYANKA TYAGI*
PDF
K. SANKARA NAIK*, K. SUVARNA
PDF
MUNINDRA BORAH*, KRISHNA RAM SAIKIA, JUNALI HAZARIKA
PDF
M. MANJULA DEVI*, K. SUVARNA
PDF
M. S. OSMAN, M. M. TARRAD*, M. A. OSMAN
PDF
TRAPTI AWASYHI*, S. S. RAJPUT, ANIMESH GUPTA
PDF

Science Section

MANMOHAN PATIDAR*, SANJAY CHOUDHARY
PDF
KARTHIYAYINI. O, SIVASANKARI. V*
PDF
V. G. METE*, V. D. ELKAR, A. S. NIMKAR
PDF
ARUNA KUMAR TRIPATHY*
PDF
K. KASHAIAH*, V. DHARMAIAH
PDF
B. B. PANDIT*, V. S. KULKARNI
PDF