Vol 2, No 10 (2011)

october-2011: Research and Review articles

Research & Review Articles

Table of Contents

Mathematical Section

*Lirong Wang, Zhijun Luo, Jian Xie, Jing Xiong
PDF
Surjeet Singh Chauhan*
PDF
Sabina and Vinod Mishra*
PDF
Sushanta Kumar Mohanta*
PDF
A. I.EL-Magharabi, A. M. Mubarki*
PDF
R. Muthuraj*, M. S. Muthuraman, P. M. Sithar Selvam, K. H. Manikandan
PDF
M. Khanehgir*
PDF
Shadab Ahmad Khan*, Ram Nivas
PDF
B. S. Mehrok, Harjinder Singh*
PDF
B. V. Appa Rao*, K. A. S. N. Prasad
PDF
Surapati Pramanik*, Partha Pratim Dey**
PDF
B. Surender Reddy*
PDF
H. Khosravi*, H. Golmakani, H. M. Mohammadinezhad
PDF
S. Balasubramanian*
PDF
B. K. Saikia*
PDF
S. Balasubramanian, P. Aruna Swathi Vyjayanthi, C Sandhya
PDF
S. Balasubramanian, C. Sandhya, P. Aruna Swathi Vyjayanthi
PDF
H. Khosravi*, H. Golmakani
PDF
Ayman A. Mostafa*, Anis Ben Ghorbal
PDF
H. Khosravi*, H. Golmakani, H. M. Mohammadinezhd
PDF
A. Francina Shalini*, I. Arockiarani
PDF
Tridiv Jyoti Neog*, Dusmanta Kumar Sut
PDF
N. Ramya*, A. Parvathi
PDF
*R. Murugesu, B. Gayathri, D. Amsaveni
PDF
Quazzafi Rabbani*, A. Yusuf Adhami, Abdul Bari
PDF
S. Balasubramanian, *M. Lakshmi Sarada
PDF
P. L. Sinodia*, Dilip Jaiswal*, S. S. Rajput**
PDF
Edgar Ouko Otumba*
PDF
B. Surender Reddy*
PDF
C. Janaki*, I. Arockiarani**
PDF
Saurabh Manro*, S. S. Bhatia*, Simran Virk**
PDF
S. Balasubramanian, *M. Lakshmi Sarada
PDF

Compuer Science & Engineering Section

Manish Kansal*
PDF
Gajanan D. Kurundkar*, Quadri M. N., Nitin A. Naik
PDF
M. Varaprasad Rao*, N. Ch. Bhatra Charyulu
PDF
*Kallam Ravindra Babu, Dr. S. Udaya Kumar, Dr. A. Vinaya Babu, Dr. M. Thirupathi Reddy
PDF
*Kallam Ravindra Babu, Dr .S. Udaya Kumar, Dr. A. Vinaya Babu
PDF

Science Section

Govind N Sarage*, Dr Sagar Jambhorkar
PDF
S. M. Khaleda*, G. M. Doaa
PDF
U. S. Rajput, *P. K. Sahu
PDF
M. Sreedhar Babu, M. V. Subba Reddy, N. Bhaskar Reddy
PDF
DR. N. K. VARSHNEY, Gyanesh Kumar Sharma, Janamejay Singh*
PDF
V. P. Rathod, *Mahadev. M
PDF