Vol 2, No 9 (2011)

September-2011: Research and Review articles

Research & Review Articles

Table of Contents

Mathematical Section

Deo Brat Ojha*
PDF
Saurabh Manro*, S. S. Bhatia*, Sanjay Kumar **, Rashmi Mishra***
PDF
K. C. Petwal*, Shikha Uniyal
PDF
M. H. Gulzar*
PDF
S. Bharathi*, K. Bhuvaneswari, N. Chandramathi
PDF
S. K. Narishmamurthy*, H. Anjan Kumar
PDF
H. L. Tidke*
PDF
*K. C. Chowdhury, A. Baishya
PDF
D. Sasikala*, d I. Arockiarani **
PDF
Tarfah H. Al - Nazawi*, Ibrahim R. Al-Amri
PDF
*Zubair Khan, Rais Ahmad, Mohd. Dilshad
PDF
Dr. K. L. Bondar*
PDF
Dr. V. B. Kumar, Vatti., Dr. M. S. Kumar, Mylapalli*
PDF
Rajesh Shrivastava*, Animesh Gupta*, R. N. Yadav**
PDF
*N. Chandramathi, K. Bhuvaneswari
PDF
M. Khanehgir*
PDF
Mehdi Gholami Porshokouhi*, Bijan Rahimi
PDF
Rajesh Shrivastava*, Animesh Gupta*, R. N. Yadav**
PDF
Abdelsalam Abou Zayda*
PDF
Mehdi Gholami Porshokouhi*, Bijan Rahimi
PDF
U. S. Negi*, Ashish Semwal
PDF
Pulkit Kanodia, Soubhik Chakraborty*
PDF
M. P. Chaudhary*
PDF
Rajesh shrivastava*, Animesh Gupta*, R. N. Yadav**
PDF
O. Ravi*, N. Dhanalakshmi, K. V. Tamil Selvi
PDF
I. Arockiarani, J. Martina Jency*
PDF
V. H. Badshah, Rekha Jain*
PDF
Sanjay Gaur*, M. S. Dulawat
PDF
K. C. Chowdhury, Prohelika Das*
PDF
K. Mohana*, I. Arockiarani
PDF
K. Hedayatian*
PDF
B. Surender Reddy*
PDF
I. Arockiarani, A. Karthika*
PDF

Compuer Science & Engineering Section

N. Rajeswari, T. Vanjikkodi*
PDF
Sara Arezki1*, Zohair Adhiri, Abdelouahed Namir
PDF
Madhu. G*, E. Keshava Reddy
PDF
P. Prabhu*, Dr. R. Jeyshankar
PDF
D. NAPOLEON, M. PRANEESH, G. BASKER*, S. SATHYA
PDF
T. Ramachandran1 Ramachandran, K. Velusamy, T. Selvakumar*
PDF

Science Section

T. J. O. Aminer, B. N. Okelo*, N. Omolo Ongati, M. E. Oduor
PDF
V. G. Gupta, Sumit Gupta*
PDF
*Chivizhe, J. B, Rushizha, C
PDF
Munkhsaikhan Gonchigsuren*, Sangaa Deleg
PDF
Seema Saini*, S. K. Shakya, M. P. Singh, Sandeep Kumar
PDF
Vineet Kumar Singh, Dr. P. C. Gupta, Janamejay Singh*, Dr. N. K. Varshney
PDF