Vol 10, No 1 (2019)

January-2019: Research and Review Articles

Research & Review Articles

Table of Contents

Mathematical Section

UMA AND M. VIJAYA KUMAR
PDF
A. RADHARAMANI, A. BRINDHA*
PDF
DR. N. G. SRIDHAR
PDF
N. PRATAP BABU RAO
PDF
CH. SRINIVASA RAO, K. SATYA MURTRY*, S.S.A. SASTRI, M.A. RAHAMATULLA, R.K. MOHANA RAO
PDF
DR. C. LOGANATHAN, P. SELVANAYAKI*
PDF
A. DURAI BASKAR, A. RAJESH KANNAN*, R. RATHA JAYALAKSHMI
PDF
DR N V NAGENDRAM*, DR T V PRADEEP KUMAR
PDF
VALENTINE ACHEGBE HORNUVO, WILLIAM OBENG-DENTEH*
PDF
ANGELIN TIDY. G*, FRANCINA SHALINI. A
PDF

Science Section

DR. M. SREEVANI
PDF